Harderwijk informeert Stichting DOEH proactief over Horloseweg 38 18-04-2019

 

                                      

                                         Stichting DOEH (de Driehoek en Omgeving in Ermelo en Harderwijk)

Wijzigingsplan Horloseweg 38

Harderwijk informeert Stichting DOEH proactief over wijzigingsplan Drielanden Horloseweg 38!!


Fijn dat er zo'n goede en leuke samenwerking is tussen de Gemeente Harderwijk en Stichting DOEH. De Gemeente houdt ons goed op de hoogte over de voorgenomen plannen in ons gebied!


Deze mail kregen van de Stedebouwkundige:


Beste Heidi,


Via deze weg wil ik jullie stichting Doeh op de hoogte stellen van de start van de procedure voor het wijzigen van de bestemming van het perceel Horloseweg 38. Op dit perceel zullen de bestaande voormalige agrarische opstallen gesloopt gaan worden en zullen 6 nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 25 april zes weken voor belanghebbenden ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis Harderwijk. Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders. 


Het plan (NL.IMRO.0243.WP00214-0001) is digitaal raadpleegbaar via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl 


Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben ge├»nformeerd. 


Met vriendelijke groet,

Stedenbouwkundige

Gemeente Harderwijk
Havendam 56, 3841 AA Harderwijk
Postbus 149, 3840 AC Harderwijk

Tel. 0341 411 911
m.denbraven@harderwijk.nl
www.harderwijk.nl

 

Rek.nummer: NL75 INGB 0008 6209 03

 

KvKnummer: 72638435

 

U KUNT ONS OOK VINDEN OP:

 

                   

              https://twitter.com/DOEH17

 

 

              https://facebook.com/stichting.doeh

Copyright @ All Rights Reserved