De onbarmhartige knecht! 09-03-2019

 

                                      

                                         Stichting DOEH (de Driehoek en Omgeving in Ermelo en Harderwijk)

De onbarmhartige knecht! 09-03-2019

Wat er nu gebeurt aan de Eendenparkweg 12 in Ermelo doet ons

sterk denken aan de Gelijkenis van 'de onbarmhartige knecht' uit

Mattheüs 20!!

 

Wij geven dat gedeelte hieronder even weer in de Herziene Statenvertaling.


 De onbarmhartige knecht Mattheüs 18: 23-35

 

Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden

met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren.

 

Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij

hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was.

 

En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer

opdracht dat men hem zou verkopen, én zijn vrouw en

kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden.

 

De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer,

heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.

 

En de heer van deze dienaar was innerlijk met

ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt.

 

Maar deze dienaar ging naar buiten en trof één

van zijn mededienaren aan, die hem honderd penningen

schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel

en zei: Betaal mij wat u schuldig bent.

 

Zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen

en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.

 

Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis,

totdat hij de schuld betaald zou hebben.

 

Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was,

werden zij erg bedroefd; zij gingen naar hun heer en

vertelden hem alles wat er gebeurd was.

 

Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem:

Slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden,

omdat u mij dat smeekte.

 

Had ook u geen medelijden moeten hebben met

uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had?

 

En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over,

totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben.


Zo zal ook mijn Hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u

van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft!!

 

 

En nu de Eendenparkweg 12 te Ermelo:

 

De directeur van het bedrijf Tomassen Duck-to doet keer op keer illegale zaken. Als daar zijn: overname VSE zonder melding vooraf aan de Gemeente Ermelo, overschrijding van aantal te slachten eenden, overschrijding werktijden, overschrijding vervoersbewegingen, te grote gebouwen, te hoge pijp enz enz. De Heer, de Gemeente, vraagt hem alles op te lossen, maar keer op keer wordt niet aan dit verzoek voldaan en uiteindelijk bepaald de Heer dat er een dwangsom gaat opgelegd worden.


De knecht (Tomassen Duck-to) vraagt nogmaals respijt en zal het echt op orde brengen en de de Heer schort de dwangsom op en stelt deze zelfs buitenwerking als de knecht, volgens zeggen, alles heeft ingeleverd voor de nieuwe vergunning en legalisatie in zicht zou zijn.


In de tussentijd gaat de knecht door met illegale zaken. Hij laat een bedrijfsgasleiding en –station zetten op een plek waar het helemaal niet mag volgens bestemmingsplan en Wet.


De Heer is weer barmhartig en geeft de knecht een half jaar de tijd om het te herstellen en zegt er meteen in de krant bij dat er aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden om een 'Verklaring van geen bedenking' omdat anders de vergunning niet gelegaliseerd kan worden. De knecht zit blij thuis en onderneemt geen stappen om bij het aanlegbedrijf een aanvraag te doen om de bedrijfsgasleiding en het bedrijfsgasstation te verleggen of opnieuw aan te leggen, want de Heer zal wel zorgen dat die Verklaring er komt.


De knecht loopt naar buiten en komt de eigenaar van Carivan tegen die een grote schuur van hem huurt en door omstandigheden de huur nog niet aan hem heeft betaald. Hij zegt hem de wacht aan en sluit de deuren en hekken van de schuren, zodat de eigenaren van de campers, die al wel aan Carivan betaald hebben, niet meer bij hun eigendommen kunnen komen en eist van deze mensen dat ze €600 gaan halen bij de eigenaar van Carivan en aan hem komen afgeven.


Zou dit verhaal net zo aflopen als de gelijkenis in Mattheüs?


Of is het in dit verhaal misschien nog erger. Moesten de schuren misschien om een hele andere reden leeg en is Carivan dáár de dupe van?


Lees:

https://wrbt.nl/nieuws/handhavingsverzoek-gebruik-loodsen-harderwijkerweg-door-tomassen-duck-to-farm/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rek.nummer: NL75 INGB 0008 6209 03

 

KvKnummer: 72638435

 

U KUNT ONS OOK VINDEN OP:

 

                   

              https://twitter.com/DOEH17

 

 

              https://facebook.com/stichting.doeh

Copyright @ All Rights Reserved