Home

Een groene en leefbare woon- en recreatieomgeving

STICHTING DOEH

(de Driehoek en Omgeving in Ermelo en Harderwijk)

 

Samen werken aan een kwalitatief hoogwaardig

woon/werk- en recreatiegebied.

Een mooi, groen en veilig buitengebied voor mens en dier!!

 

Ontstaan van de stichting:

                                                                                                                                        

Op 21 september 2018 is de stichting DOEH opgericht en heeft zij haar visie voor De Driehoek en directe omgeving in Ermelo en Harderwijk opgesteld. In deze visie hebben we aangegeven hoe de bewoners en de recreanten het ruimtelijke aanzicht, de rust, luchtkwaliteit en de infrastructuur in dit buitengebied willen verbeteren.

Het is de leidraad voor onze inzet ten aanzien van de (toekomstige) ontwikkelingen in De Driehoek en directe omgeving zowel in Ermelo als Harderwijk.

HELP MEE

 

Kunt u zich vinden in onze visie en plannen of kunnen wij wat voor u betekenen in gesprekken met de gemeente dan kunt u met ons bellen of mailen.

Ook kunt u ons werk steunen als contribuant of donateur.